Publication 2

10th International Food Data Conference, Granada, Spain, 12-14.09.2013 Proceedings/Bildiri Kitabı.

A Simplified Determination Method for Trypthophan and its İmportance in Nutrition

10th International Food Data Conference, Granada, Spain, 12-14.09.2013 Proceedings/Bildiri Kitabı.

A Systematic and Comprehensive Study of Traditional Foods in the Turkish Food Composition Database Project

Traditional food international 2012 (TFI-2012), Cesena, Italy, Abstract Book, page: 72, ISBN 978-88-902152-1-6., 4-5.10.2012.

Gıdalardaki B6 Vitaminin Piridoksal, Piridoksin ve Piridoksamin Formlarının HPLC ile Belirlenmesi

Türkiye 11. Gıda Kongresi, s. 547, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay, 10-12.10.2012 Proceedings/Bildiri Kitabı.

A Simple Approach to Determine the Amino Acid Composition of Some Selected Cereals and Nuts

12th International Nutrition & Diagnostics Conference, Prague, Czech Republic, 27 – 30.08.2012 Proceedings/Bildiri Kitabı.

The Importance and Use of Food Composition Data in Dietary Practice in Turkey

12th International Nutrition & Diagnostics Conference, Prague, Czech Republic, 27 – 30.08.2012 Proceedings/Bildiri Kitabı.

B12 Vitamini Tayin Yöntemlerinin Analitik Açıdan Karşılaştırılması

Türkiye 11. Gıda Kongresi, s. 548, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay, 10-12.10.2012 Proceedings/Bildiri Kitabı.

TARAL 1007 Ulusal Gıda Kompozisyonunun Belirlenmesi ve Yaygın Sürekli Paylaşım Sisteminin Oluşturulması,

TÜBİTAK MAM Bülten Eylül, 2009.

TÜBİTAK TARAL 1007 Ulusal Gıda Kompozisyonunun Belirlenmesi ve Yaygın Sürekli Paylaşım Sisteminin Oluşturulması

Analiz 35, 3, 38-39, 2009.

Palm Yağının sağlıklı Beslenmedeki Yeri

Gıda Teknolojisi, Ekim, 2004.

Enerji İçecekleri

Dünya Gıda Ağustos, 8, 100-102, 2002.

Beyaz Et ve Sağlık

Dünya Gıda, Haziran, 6, 46, 2002.

Quark Bir Peynir Çeşidi

Dünya Gıda, Mart, 3, 59-60, 2002.

Süt Yağı ve Fonksiyonları

Dünya Gıda, 6, 11, p: 78-79, 2000.

Soya ve Soya Ürünlerinin Beslenme ve Sağlık Açısından Önemi

Gıda, (3), 44-48, 1999.

Sağlıklı Beslenmede Özel Fizyolojik Etki Gösteren Gıdaların Yeri

Gıda, (4), 36-41, 1999.

Özel Beslenme Amaçlı Gıdalar ve Süt Ürünleri

Market, (49), 66-67, 1999.

Çeşitli Besinlerin ve Besin Ögelerinin Süper Oksit Dismütaz (SOD) Aktivitesi Üzerine Etkilerinin Araştırması (II)

Gıda Teknolojisi, Yıl 3, Sayı 2, s:82-88, 1998.

Çeşitli Besinlerin ve Besin Öğelerinin Süper Oksit Dismütaz (SOD) Aktivitesi Üzerine Etkilerinin Araştırması (I)

Gıda Teknolojisi, Yıl 2, Sayı 11, s: 45-55,1997.

Gıdaların Çeşitli Besin Öğelerince Zenginleştirilmeleri

Gıda Teknolojisi, Yıl 2, Sayı 10, s: 38-45, 1997.

Süt Teknolojisinde Çeşitli Gaz Uygulamaları

Gıda Teknolojisi, Yıl 2, Sayı 11, s: 41-43, 1997.

Serbest Radikaller, Antioksidan Öğeler ve Beslenme

Gıda Teknolojisi, Yıl 1, Sayı 6, s: 53-68, 1996.

Süt Proteini Esaslı Yenilebilir Filmler ve Kaplama Materyalleri

Gıda Teknolojisi, Yıl 1, Sayı 2, s: 57-60, 1996.

©Turkish Food Composition Database (T-FCDB) and Data Production Techniques

TUBITAK 4th International Congress on Food and Nutrition, İstanbul, 12-14 Ekim 2011 Proceedings/Bildiri Kitabı.

A Comparative Study of Different Extraction Solvents on the Determination of Lycopene and Beta-Carotene in Vegetables

International Food Data Congress, Norwich/İngiltere, 14-16 Eylül 2011 Proceedings/Bildiri Kitabı.

Gıdalardaki B3 ve B6 Vitaminlerinin Kolon Sonrası Türevlendirme Yapılarak HPLC ile Analizi

  1. Uluslararası katılımlı Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, 27-30. Haziran 2011 Proceedings/Bildiri Kitabı.

The Implementation of Quality System on Turkish Food Composition Database

2010 EFFoST Annual Conference, EFFoST, IFSTI, Elsevier, Dublin/ İrlanda, 10-12 November 2010 Proceedings.

Nutrition Evaluation of Hazelnuts Growing in Turkey

3rd International EuroFIR Congress, Vienna/ Australia, 08-11.09.2009 Proceedings/Bildiri Kitabı.

Turkish Food Composition Data Base (T-FCDB)

3rd International EuroFIR Congress, Vienna/Australia, 08-11.09.2009 Oral Presentation, Proceedings/Bildiri Kitabı.

Geleneksel Gıdalar: Baklava

  1. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi., Hacettepe Üniversitesi, Antalya 2-6 April 2008 Proceedings/Bildiri Kitabı.